Silver Medal 2020

85 Points

Blanc de Blancs

Szigeti Sektkellerei GmbH

Vintage: Non-Vintage

Tasting Notes